Služba za budžetsku inspekciju Grada Niša

image_pdfimage_print

 


PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2022.GODINU

PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2021.GODINU

PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2020 .GODINU

PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2019.GODINU


Budžetska inspekcija Grada Niša, nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada Niša (u daljem tekstu: Grad);
  • javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad, odnosno nad pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;
  • pravnim licima i drugim subjektima, kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva iz budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Šef budžetske inspekcije:
Aleksandar Pavlović
E-mail: aleksandar.pavlovic@gu.ni.rs