Budžetska inspekcija Grada Niša

image_pdfimage_print

PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2020 .GODINU


PROGRAM RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2019.GODINU


IZVEŠTAJ O RADU BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA ZA 2018


Budžetska inspekcija Grada Niša, nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

  • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada Niša (u daljem tekstu: Grad);
  • javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad, odnosno nad pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda;
  • pravnim licima i drugim subjektima, kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva iz budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan.

Šef budžetske inspekcije:
Aleksandar Pavlović
E-mail: aleksandar.pavlovic@gu.ni.rs

Šef odseka:
Spomenka Milojević
E-mail: spomenka.milojevic@gu.ni.rs