Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине 2020

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса  у области заштите животне средине 2020, од дана 11.05.2020. године
Обавештење да ће се од 11.05. до 15.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-11.05.-до-15.05.2020.-год.-обавити-I-третман-дезинсекције-објеката-школа-и-I-третман-дезинсекције-крпеља-у-двориштима-школа.pdf
246. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.05.2020.

  1. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да донесе одлуку, којом ће ЈКП „Тржница“ Ниш одобрити краткорочну новчану позајмицуОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 5 (у даљем тексту: Потпројекат 5), Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и Града Ниша (у даљем тексту: Град), заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/251-1-2014, oд 29. октобра 2015. године, код ЈУП-а под бројем 6557oд 30. октобра 2015. године и код Града под бројем 3375/2015-01oд 26. октобра 2015. године (у даљем тексту: Уговор о начину спровођења стамбене изградње) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника , доноси   ОДЛУКУ  о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, од дана 06.05.2020. године(.pdf)
Саопштење за јавност_НТП Ниш_Јавни позив_24.4.2020.

Саопштење за јавност 

НТП Ниш (Научно технолошки парк Ниш)

Јавни позив_24.4.2020.
242. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.04.2020.

  1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2021. годину
  2. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину

 
Обавештење о раду са менторима за организације цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” и Упитник за менторе

Обавештење о раду са менторима за организације цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” 
Обавештење о измени Јавног позива за подношење кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”.

Обавештење о измени Јавног позива за подношење кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”.
Продужење рока за подношење пројеката организација цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”

ГРАД НИШ, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА
РАСПИСAO JE 13.03. 2020. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ РОК ЗА ПРЕДАЈУ КАНДИДАТУРА ПРОДУЖЕН ДО 06. MAJA 2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: projects@gu.ni.rs

 
235. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 23.03.2020.