Обавештење

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje.pdf
Листа вредновања и рангирања пријављених програма по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у области борачко инвал.заштите у 2020.години

Листа вредновања  и рангирања пријављених програма по Конкурсу за  финансирање  и суфинансирање програма  од јавног интереса које  реализују удружења  у области борачко инвал.заштите у 2020.години
247. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 14.05.2020.

  1. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у периоду од 15.05.2020. године до 30.06.2020. године, омогући дужницима да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на рате
  2. Закључак којим је Градско веће Града Ниша сагласно да се ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, одобри краткорочно кредитно задужење за финансирање обртних средстава и задужење у на име дозвољеног прекорачења по текућем рачуну предузећа, за финансирање текуће ликвидностиОбавештење да ће се од 20.05. до 21.05.2020. гoд. обавити II третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града Ниша

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-20.05.-до-21.05.2020.-гoд.-обавити-II-третман-сузбијање-одраслих-форми-комараца-на-територији-града-Ниша.pdf
Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-22.05.2020.-год.-обавити-II-третман-дезинсекције-централне-кухиње-Младост.pdf
Обавештење да ће се од 18.05. до 21.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-18.05.-до-21.05.2020.-год.-обавити-I-третман-дезинсекције-објеката-школа-и-I-третман-дезинсекције-крпеља-у-двориштима-школа.pdf
Обавештење да ће се од 18.05. до 19.05.2020. гoд. обавити II третман крпеља на територији града Ниша

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-18.05.-до-19.05.2020.-гoд.-обавити-II-третман-крпеља-на-територији-града-Ниша.pdf
Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша на данашњој седници донео је Закључак о наставку радњи у спровођењу Јавног позива за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг, број 835-1/2020-01 од 06.03.2020. године .

Рок за подношење захтева продужава се до 22.05.2020. године, до 15 часова.

Сви до сада поднети захтеви за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2019. години остају да важе (родитељи или старатељи који су већ поднели захтев пре увођења ванредног стања не подносе опет исти).
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине 2020

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса  у области заштите животне средине 2020, од дана 11.05.2020. године
Обавештење да ће се од 11.05. до 15.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције објеката школа и I третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-11.05.-до-15.05.2020.-год.-обавити-I-третман-дезинсекције-објеката-школа-и-I-третман-дезинсекције-крпеља-у-двориштима-школа.pdf