ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2020 и Закључак Комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  2020, од дана 24.06.2020. године
258. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 23.06.2020. године
ГРАД НИШ ЗАПОЧЕО ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 2020-2027.

Град Ниш је започео израду Плана развоја Града Ниша за период 2021-2027. године,   свеобухватног и највишег документа дугорочног развојног планирања за период од седам година.

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца  у циљу унапређења квалитета живота грађана, подстицања убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, уклучујући право и једнаке могућности за све.

План ће садржати преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера. Полазну основу за формулисање Плана, представљаће дефинисани правци развоја Републике Србије и Европске уније као и самог Града Ниша.

Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора.

Одлука о приступању изради  Плана развоја града Ниша за период 2021-2027. године.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/10958.pdf
Резултати Јавног конкурса за организације цивилног друштва

Резултати Јавног конкурса за организације цивилног друштва у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама” који Град Ниш реализује у партнерству са УНДП.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2020. години

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2020. години, од дана 19.06.2020. године
ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ _2020

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ _2020, од дана 12.06.2020. године

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/LISTA-VREDNOVANJA-I-RANGIRANJA-OCD-2020.pdf
Обавештење да ће се од 15.06. до 18.06.2020. год. обавити II третман дезинсекције објеката школа и II третман дезинсекције крпеља у двориштима школа

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-15.06.-до-18.06.2020.-год.-обавити-II-третман-дезинсекције-и-II-третман-дезинсекције-крпеља.pdf
254. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 02.06.2020.
253. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.06.2020.

 
Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

Обавештење да ће се 22.05.2020. год. обавити II третман дезинсекције централне кухиње Младост

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Обавештење-да-ће-се-од-03.06.-до-04.06.2020.-год.-обавити-II-третман-дезинсекције-у-објектима-и-дезинсекција-крпеља-у-двориштима-ПУ-Пчелица.pdf