Predlog rang liste za zakup stana

1.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
1.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
2.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
2.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
4.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
4.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
5.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN
5.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN
Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije
Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 19.11.2021.god do 03.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

Obaveštavamo vas da je materijal za oglašavanje na ponovljeni javni uvid u Nacrt, u digitalnom obliku dostupan na linku.

 
Obaveštenje o javnoj raspravi u vezi Nacrta odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu

OBAVEŠTENJE

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Obaveštavamo vas da u periodu od 09.11.2021. od 17:30 časova do 10.11.2021. godine do 17:30 časa kroz uključivanje svih zainteresovanih građana, organizacija civilnog društva, medija i drugih subjekata radi sagledavanja njihovih potreba, kao i potreba organa Grada Niša učestvujete u davanju predloga, primedbi i sugestija u vezi Nacrta odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu na osnovu Zakljuka o utvrđivanju načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu broj: 05-1 na adresu UF.Info@gu.ni.rs.

 

 
PLANA DETALJNE REGULACIJE VIKEND ZONE „OŠTRA ČUKA“ NA PUTU GABROVAC-VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

PLANA DETALJNE REGULACIJE VIKEND ZONE „OŠTRA ČUKA“ NA PUTU GABROVAC-VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx
PLAN DETALJNE REGULACIJE REZERVOARA IV VISINSKE ZONE U HUMU

Plan detaljne regulacije REZERVOARA IV VISINSKE ZONE U HUMU

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.  Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica, koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na plansko rešenje.

 
ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA – PRVA FAZA

ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA – PRVA FAZA

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx
Javni uvid u NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Javni uvid u  nacrt PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  • svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 04.11.2021.god do 03.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Pravno-administrativni poslovi“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Pravno-administrativni poslovi“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša