ПРЕДСЕДНИЦА ШВАЈЦАРСКОГ ПАРЛАМЕНТА ПОСЕТИЛА СКУПШТИНУ ГРАДА НИША

У оквиру званичне посете Републици Србији и Граду Нишу, председница парламента Швајцарске Изабел Морет и амбасадор Швајцарске Урс Шмид са сарадницима посетили су Скупштину Града Ниша. Том приликом одржана је презентација пројекта Е –парламент који је уз донацију Владе Швајцарске и имплементацију од стране Програма за развој Уједињених нација, намењен унапређењу транспарентности и остварењу уштеда у  раду Скупштине Града Ниша.

Председница парламента Швајцарске је у обраћању медијима истакла да је демократија један од битних чинилаца мира, а да овај пројекат значи могућност за грађане да учествују у доношењу политичких одлука.

Председник Скупштине Града  Бобан Џунић истакао је да ова донација која у виду техничке и софтверске   опреме  износи око 150 000 долара за нас има велики значај, јер  ће на овај начин парламент бити модернизован, а грађани и јавност ће у сваком тренутку моћи да прате гласање и рад нишких одборника.
Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш број 04882/3/1 од 29.10.2020. године, којом се одређује фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш број 04882/3/1 од 29.10.2020. године, којом се одређује фиксни део цене снабдевања топлотном енергијом за купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Cena.pdf
Обавештење да ће се од 09.10.2020. гoд. обавити третман сузбијања ларви комараца на територији локлане самоуправе града Ниша-Нишавски округ по програму Министарства

Обавештење да ће се од 09.10.2020. гoд. обавити третман сузбијања ларви комараца на територији локлане самоуправе града Ниша-Нишавски округ по програму Министарства

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/0910201.pdf
Обавештење спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2021. годину

Обавештење спортским организацијама о пријављивању за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Граду Нишу за 2021. годину

– Образац 1- за домаћа такмичења;

– Образац 2- за европска клубска такмичења;

– Образац 4- за градске манифестације;

– Изјава о доставњеној документацији;

– Изјава о партнерству;

– Потврда гранског савеза.
8. седница ГВ – 01.10.2020.
7. седница ГВ – 01.10.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о оснивању Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, ради реализације инвестиционог пројекта изградње постројења за производњу лед расвете у аутомобилској индустрији – Привредног друштва „Xingyu Automotive Lighting Systems“ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БОБАН ЏУНИЋ ГОСТ ЕМИСИЈЕ „ОТВОРЕНА ВРАТА“ РТВ БЕЛАМИ

 

Председник Скупштине града  Бобан Џунић гостовао је у емисији ,,Отворена врата“ РТВ Белами

Говорио је о функционисању градског парламента, распореду мандата и сарадњи  између законодавне и извршне власти, сарадњи са свим одборничким групама али и о плановима за унапређење и модернизовање рада локалног парламента, на задовољство суграђана који су указали поверење својим представницима у Скупштини Града Ниша.

 

 
5. седница ГВ – 23.09.2020. године

 1. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2020. године
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од 2021.-2027. године
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој организацији Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о измени Пијачног реда за мешовите пијаце
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације  Ниш за 2019. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2019. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2019. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш
 13. Измена програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 14. Решење o давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
 15. Решење o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 16. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-147/2016-09 од 17.05.2016. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИКАБИС ГОЛД ДОО НИШ-МЕДИАНА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са евиденционим бројем 729
 17. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,  број 313-161/2017-09 од 09.08.2017. године, којим се привредном субјекту LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford Focus Karavan“ са евиденционим бројем 864
 18. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-81/2018-09 од 27.04.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „OPEL ZAFIRA-A“ са евиденционим бројем 947  
 19. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-16/2018-09 од 07.03.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Scenic“ са евиденционим бројем 921
 20. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-268/2018-09 од 09.01.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 765Обавештење угоститељима који имају категорисани и некатегорисани смештај

Обавештење угоститељима који имају категорисани и некатегорисани смештај

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-za-sajt-Grada-Niša.pdf
OДРЖАНА  ДРУГА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

Данас је у Скупштини Града Ниша Одбор за административна питања одржао своју другу седницу. Разматрана су и донета решења која  регулишу  административна питања из области  права  и дужности из радно-правних односа  изабраних, постављених и именованих лица.