1

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Медиана”Ниш о ценама услуге сакупљања о одвожења комуналног отпада број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године, са образложењем и анализом

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Медиана”Ниш о ценама услуге сакупљања о одвожења комуналног отпада број 4674/НО/202-2 од 25.02.2021. године, са образложењем и анализом
документ 1 (пдф)
документ 2 (пдф)
документ 3 (пдф)
49. седница Градског Већа – 15.3.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о комуналној милицији
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о боји и начину означавања возила и опреми Комуналне милиције
 4. Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Стратешки план рада Комуналне милиције Града Ниша за период 2021.–2025. године
 6. Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне милиције Града Ниша за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадомРани јавни увид у Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза

Рани јавни увид у Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза( документација)
ОБАВЕШТЕЊЕ о Важећим инвалидским паркинг картама из 2020.године продужен је рок важења до 31.децембра 2021.године у складу са Закључком Градског већа града Ниша бр. 268-6/2021-03 од 15.03.2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Важећим инвалидским паркинг картама из 2020.године продужен је рок важења до 31.децембра 2021.године у складу са Закључком Градског већа града Ниша бр. 268-6/2021-03 од 15.03.2021.године
План детаљне регулације насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања

Поновљени јавни увид у План детаљне регулације насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања (документација)
Коначна ранг листа бодовања за персоналне асистенте за конкурс 2021 године

Коначна ранг листа бодовања за персоналне асистенте за конкурс 2021 године
Одлука комисије за избор корисника услуга персоналних асистената и личних пратилаца по приговорима

Одлука комисије за избор корисника услуга персоналних асистената и личних пратилаца по приговорима
46. седница Градског Већа – 03.03.2021.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2020. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације викенд зоне Оштра Чука на путу Габровац – Вукманово, на подручју Градске општине Палилула
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о приступању изради Стратегије комуникације и партиципације Града Ниша за период од 2021-2025. године
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о распореду рада и радног времена здравствене установе Апотекарска установа Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за Град
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе Нишки културни центар
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Нишког симфонијског оркестра
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног позоришта Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта лутака Ниш
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Ниш
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дечијег културног центра Ниш
 14. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2021. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2021. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“ Ниш за 2021. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада са финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2021. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2021. годину Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш за 2021. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм рада за 2021.годину и Финансијски план за 2021.годину Центра за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш
 22. Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената за 2020. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Решење о образовању Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената
 24. Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града Ниша за 2020. годину
 25. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниша за 2021. годину
 26. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша
 27. Правилник о коришћењу финансијских средстава намењених за репрезентацију – угоститељске услуге
 28. Извештај о раду Жалбене комисије Града Ниша за период 2016-2021. године
 29. Решење o образовању Жалбене комисије
 30. Решење о додели дечијих аутоседишта за децу рођену у 2020. години
 31. Решење којим се одобрава додела 1 (једне) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I + II зона), за Љиљану Рајковић из Доњег Међурова, која је поврђена у саобраћајној несрећи на пружном прелазу ка Доњем Међурову
 32. Решење којим се одобрава доделa 3 (три) легитимације за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша (I+II+III зона), по захтеву удружења грађана Центар за социјалну интеграцију деце и младих „Звезда“ за кориснике програма „Кућа могућности“ – Ниш
 33. Решење којим се одобрава израда 5 (пет) легитимација за превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за 3 зоне (I + II + III зона), које би гласиле на Градску управу за друштвене делатности, а којe би користили сви инспектори из Одсека за просветну и спортску инспекцију приликом одласка на терен и повратка са терена
 34. Решење о прихватању учешћа и финансирању пројекта „Прихватилиште за децу и младе“
 35. Решење којим се укида Решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-172/2017-09 од 05.09.2017. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 095
 36. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-28/2013-09 од 21.02.2013. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Cordoba“ са евиденционим бројем 493
 37. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-42/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 525
 38. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-40/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 526
 39. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-41/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 527
 40. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-44/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 528
 41. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-43/2015-09 од 09.03.2015. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOOn NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Altea“ са евиденционим бројем 529
 42. Закључак којим се препоручује Надзорном одбору ЈКП „Медиана“ Ниш да одложи наплату свог потраживања, насталог по основу новчане позајмице ЈКП „Тржница“ Ниш, тако што ће омогућити ЈКП „Тржница“ Ниш отплату дуга у 4 (четири) једнаке месечне рате почев од 01.06.2021. године45. седница Градског Већа – 24.2.2021.

 1. Решење o измени и допуни Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
 2. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 3. Решење којим с укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-378/2016-09 од 27.10.2016. године, којим се привредном субјекту ALEKSANDRA VUČIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 772
 4. Решење којим с укида решење Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-255/2017-09 од 20.12.2017. године, којим се привредном субјекту СРЂАН ВУЧИЋ ПР РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТАКСИ АУТОМОБИЛОМ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Volkswagen Touran“ са евиденционим бројем 347
 5. Решење којим с укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, број 313-282/2020-09 од 04.12.2020. године, којим се предузетнику MARKO MILADINOVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 1238
 6. Решење којим с укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-141/2019-09 од 18.09.2019. године, којим се привредном субјект ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 731
 7. Решење којим с укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-184/2017-09 од 27.09.2017. године, којим се привредном субјекту Никол Аграр ДОО Ниш-Палилула одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara Picasso“ са евиденционим бројем 061
 8. Решење којим с укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-19/2017-09 од 25.01.2017. године, којим се привредном субјекту MIODRAG RANĐELOVIĆ PR RADNJA ZA TAXI PREVOZ PUTNIKA NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Fiat Marea Weekend 1.9 JTD“ са евиденционим бројем 080
 9. Решење којим с укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-234/2016-09 од 30.05.2016. године, којим се привредном субјекту SRĐAN SIMIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ TAKSI AUTOMOBILOM I MARKETING NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Avensis“ са евиденционим бројем 735
 10. Решење којим с укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-246/2016-09 од 30.05.2016. године, којим се привредном субјекту SRĐAN SIMIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ TAKSI AUTOMOBILOM I MARKETING NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 737Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст

Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст(Документација)