93. sednica Gradskog veća 30.07.2021

 1. Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju varijabilnog dela cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
 2. Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju pijačne naknade na pijacama na teritoriji Grada Niša
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke i postupka nabavke direktnih korisnika budžeta Grada NišaRešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima

Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima
88. sednica Gradskog veća 08 07 2021

 1. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 2. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

 
87. sednica Gradskog veća 07 07 2021

 1. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 2. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za finansije
 3. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 6. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 8. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za finansije
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 10. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 11. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 12. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 13. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 14. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 15. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 16. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 17. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 18. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 19. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 20. Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2021. godinuJAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ORGANE GRADA I GRAĐANSKA STANJA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ORGANE GRADA I GRAĐANSKA STANJA

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ORGANE GRADA I GRAĐANSKA STANJA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ORGANE GRADA I GRAĐANSKA STANJA

Obaveštenje o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja  zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja objavljeno je u Dnevnim novinama „Srpski telegraf“ dana 10.07.2021. godine.
Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST

Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST
Rani javni uvid u PDR naselja Sečanica, na području GO Crveni Krst

Rani javni uvid u PDR naselja Sečanica, na području GO Crveni Krst
68. sednica Gradskog veća – 07.05.2021.

 1. Zaključak o pokretanju postupka za uređenje privremenog smeštaja kao način stambenog zbrinjavanja stanara stambene zgrade u Nišu, ul. Beogradska broj 12
 2. Rešenje kojim se ukida Rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-61/2017-09 od 13.03.2017. godine, kojim se privrednom subjektu SRĐAN VUČIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Volkswagen VW Touran“ sa evidencionim brojem 826
 3. Rešenje kojim se ukida Rešenje Gradske upave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-225/2020-09 od 02.10.2020. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša, vozilom marke „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 511Odluka Nadzornog odbora JKP “Mediana”Niš o cenama usluge sakupljanja o odvoženja komunalnog otpada broj 4674/NO/202-2 od 25.02.2021. godine, sa obrazloženjem i analizom

Odluka Nadzornog odbora JKP “Mediana”Niš o cenama usluge sakupljanja o odvoženja komunalnog otpada broj 4674/NO/202-2 od 25.02.2021. godine, sa obrazloženjem i analizom
dokument 1 (pdf)
dokument 2 (pdf)
dokument 3 (pdf)