Autor: DM

image_pdfimage_print

93. sednica Gradskog veća 30.07.2021

Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju varijabilnog dela cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju...

88. sednica Gradskog veća 08 07 2021

Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova Rešenje o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova  

87. sednica Gradskog veća 07 07 2021

Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za finansije...

68. sednica Gradskog veća – 07.05.2021.

Zaključak o pokretanju postupka za uređenje privremenog smeštaja kao način stambenog zbrinjavanja stanara stambene zgrade u Nišu, ul. Beogradska broj 12 Rešenje kojim se ukida Rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata...