Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine i Prilog.

 

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem

Prilog

Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine

 
Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša

Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša održaće se u sredu 6. oktobra 2021. godine, sa početkom u 16 časova, u skupštinskoj sali Gradske opštine Pantelej, ul. Gutenbergova br. 4a.
Prijavu za polaganje ispita sa neophodnom dokumentacijom kandidati podnose na šalteru Gradskog uslužnog centra u zgradi Gradske uprave grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24.
Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu(.PDF)
Predlog rang liste -Konkurs za prodaju stanova

1. PREDLOG RANG LISTE JEDNOSOBAN.pdf
1. NERANGIRANI KANDIDATI JEDNOSOBAN.pdf
2. PREDLOG RANG LISTE DVOSOBAN .pdf
2. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN .pdf
3. PREDLOG RANG LISTE DVOSOBAN .pdf
3. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN .pdf
4. PREDLOG RANG LISTE DVOIPOSOBAN.pdf
4. NERANGIRANI KANDIDATI DVOIPOSOBAN.pdf
5. PREDLOG RANG LISTE TROSOBAN .pdf
5. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN .pdf
6. PREDLOG RANG LISTE TROSOBAN .pdf
6. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN .pdf
PREDLOZI ZA BUDŽET ZA 2022. GODINU – Obaveštenje

ObaveštenjePREDLOZI ZA BUDŽET ZA 2022. GODINU(.pdf)
KONKURS za zakup stanova izgrađenih u ulici Majakovskog br. 10A, 8B i 8A

Dokumenta koja se odnose na zakup stanova u ul. Majakovskog (.zip)
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP za stambene usluge “Nišstan”

Rešenje o prestanku funkcije direktora JP za stambene usluge “Nišstan”
KARTA VAŽEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

KARTA VAŽEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
Konkurs za radno mesto pravni poslove uprave Pravobranilaštva, u Pravobranilaštvu Grada Niša, zvanje mlađi savetnik – pripravnik na određeno vreme u trajanju do godinu dana – 1 izvršilac

Javni konkurs za radno mesto pravni poslove uprave Pravobranilaštva, u Pravobranilaštvu Grada Niša, zvanje mlađi savetnik – pripravnik na određeno vreme u trajanju do godinu dana – 1 izvršilac

Rešenje o objavljivanju javnog konkurs PGP-133-4
Javni Konkurs pravobranilaštvu PGP -133-3 –
94. sednica Gradskog veća 2.8.2021

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst – treća faza – zona ulica Sarajevske i Ložioničke
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Niška Banja – prva faza
 3. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-jun 2021. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Grada Niša za period 2021. – 2022. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2021. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2021. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2021. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2020. godinu
 10. Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JP Zavod za urbanizam Niš za 2020. godine
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Radoje Domanović“ Niš, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Branko Miljković“ Niš, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju na korišćenje JKP „Parking servis“ Niš, na neodređeno vreme i bez naknade sledeće nepokretnosti: zgrada javne garaže u ul. Sinđelićev trg u Nišu, i zgrada javne garaže u ul. Vojvode Tankosića u Nišu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 16. Program monitoringa zemljišta na nivou lokalne mreže grada Niša u 2021. godini
 17. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa monitoringa zemljišta na nivou lokalne mreže grada Niša u 2021. godini
 18. Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Predsednika i članova privredno-ekonomskog saveta