Preliminarna lista korisnika sredstava za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – DRUGI JAVNI KONKURS

Preliminarna lista korisnika sredstava za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – DRUGI JAVNI KONKURS

Preliminarna lista korisnika

 
ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2022. GODINU
ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
INFORMACIJE O REPUBLIČKOM REFERENDUMU RASPISANOM ZA 16.01.2022. GODINE

Akt o promeni Ustava Republike Srbije

Odluka o raspisivanju referenduma

RIK
PERSONALNA ASISTENCIJA I LIČNI PRATILAC DETETA

zahtev lični pratilac deteta(.doc)

zahtev personalna asistencija(.doc)

javni poziv lični pratilac deteta(.doc)

javni poziv personalna asistencija(.doc)

Kriterijumi – Komisija(.doc)
Obaveštenje o izboru po javnom pozivu

Obaveštenje o izboru po javnom pozivu za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara(.docx)
Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu

Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu(.Pdf)

 

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj 1743/2021-01 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-1/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o i sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 1170-1/2021-03 od 23.09.2021), Rešenja o izmeni rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritriji Grada Niša za 2021. godinu, br. 1303-2/2021-03 od 20.10.2021. godine, Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije br. 2549/2021-01 od 02.08.2021. godine i Poslovnika o radu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije broj: 2110-2 od 18.08.2021. godine, imenovana Komisija utvrdila je Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika, u vezi sprovođenja mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu.

Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 08. decembra 2021. godine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Na preliminarnu rang listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti  poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša, u ul. Nikole Pašića br. 24. – Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA

 
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

Obaveštavamo vas da je materijal izložen na rani javni uvid i to za planski dokument pod sledećim nazivom:
PLAN DETALJNE REGULACIJE NASELJA OSTROVICA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA
dostupan za preuzimanje na sledećem linku
Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 17.12.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica, koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na plansko rešenje.
Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine i Prilog.

 

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem

Prilog

Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine

 
Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša

Polaganje ispita iz oblasti poznavanja propisa kojima se reguliše taksi prevoz i oblasti poznavanja Grada Niša održaće se u sredu 6. oktobra 2021. godine, sa početkom u 16 časova, u skupštinskoj sali Gradske opštine Pantelej, ul. Gutenbergova br. 4a.
Prijavu za polaganje ispita sa neophodnom dokumentacijom kandidati podnose na šalteru Gradskog uslužnog centra u zgradi Gradske uprave grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24.
Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

Rešenje sa listom korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu(.PDF)