Akcija zapošljavanja Roma u Nišu

Grad
Niš u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih
zajednica za inkluziju Roma“, realizuje projekat „Akcija zapošljavanja Roma u
Nišu – NEAR“. Projekat će biti predstavljen dana 24.10.2019. godine u
prostorijama Ustanove „Romski kulturni centar“, ulica Pukovnika Rajevskog broj
1, sa početkom u 17 i 30. Prezentacija će biti u okviru radnog sastanka i
posete g-đe Marte Garsija Fidalgo Komesara EU za pitanje Roma.

Višestruki
oblici socijalne isključenosti Roma jedno su od najbitnijih pitanja za Republiku
Srbiju na njenom putu ka EU i održivom ekonomskom razvoju. Romi, žene i
muškarci, doživljavaju teško siromaštvo i socijalnu isključenost. Nizak nivo
obrazovanja i veština, praćen diskriminacijom, doveli su do dugotrajne
nezaposlenosti Roma i Romkinja. Direktna prepreka za uključivanje Roma na formalno
tržište rada povezana je sa njihovom emancipacijom u oblastima obrazovanja,
stanovanja i učešća u javnim poslovima. U Nišu stopa nezaposlenosti Roma je
četiri puta veća od proseka opšte populacije, samo 9% Roma u Nišu ima stalni
prihod koji potiče od posla, a samo 2,5% Romkinja je stalno zaposleno.

Najveća
odgovornost za implementaciju pojedinačnih mera u okviru najrelevantnijeg
strateškog okvira leži na javnim vlastima na nacionalnom nivou – prema
Strategiji za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji 2016-2025  i na
lokalnom nivou – Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma u Nišu
2017-2019. godina je među prioritetima predvideo zapošljavanje i samozapošljavanje
Roma na osnovu obuke i prekvalifikacije za nova radna mesta, sticanja dodatnih
kvalifikacija i stimulacije za preduzetništvo, osnivanje socijalnih zadruga i
socijalnih preduzeća. Ovaj pristup je zasnovan na Strategiji razvoja grada Niša
i podržan je zaključcima istraživanja Roma, kojih zvanično u Nišu po popisu iz
2011. godine ima 6996, ali  prema procenama taj broj je najmanje tri puta
veći.

Glavne
aktivnosti projekta su:

  1. Obezbeđivanje prilagođenih mera aktivnog zapošljavanja;
  2. Uspostavljanje javnog/privatnog/ civilnog partnerstva i tržišnih veza;
  3. Događaji pod nazivom „Ubrzati socijalnu inkluziju“.

Očekivani
rezultati projekta su organizovana
poslovna obuka  u trajanju od dva meseca i mentorstvo za 40 odabranih
romskih korisnika, kao i zapošljavanje 20 Roma među nezaposlenima ili
preduzetnicima sa šestomesečnim plaćenim stažom u lokalnim malim i srednjim
preduzećima ili sa grantovima za pomoć pri zapošljavanju, rad na aktivnom
javno/privatno/civilnom partnerstvu u cilju otvaranja više radnih mesta, kao i
organizacija najmanje tri lokalna društvena događaja organizovana za romsku
populaciju/OCD i lokalne institucije.
ODRŽANA PREZENTACIJA RADA SAVETA ZA MLADE

 

U Gradskoj kući održana je prezentacija rada Saveta za mlade i diskusija na temu kako mladi mogu da participiraju u radu lokalne samouprave. Ovo je prvi od događaja koje organizuje Grad Niš tokom obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, a koji imaju za cilj da građanima približe rad organa lokalne samouprave, ali i da im pruže odgovore na pitanja kako da se aktivno uključe u predlaganje i plasiranje ideja kojima će se poboljšati kvalitet života u gradu.

Osnovni motiv Evropske nedelje lokalne demokratije koja se ove godine održava u periodu od 14. do 20. oktobra jeste širenje univerzalnih vrednosti Saveta Evrope, kao što su demokratija i ljudska prava, ali i uključivanje učesnika u evropsku mrežu koja je oformljena radi promovisanja važnosti participacije građana u aktivnostima koje se sprovode na lokalnom nivou. Budući da su mladi pokretačka snaga našeg društva Grad je odlučio da upravo problemi mladih budu centralna tema ove manifestacije. Stoga je i prezentacija rada Saveta za mlade izabrana kao uvodni događaj budući da je upravo Savet taj koji predstavlja neposrednu vezu između mladih pojedinaca i organa odlučivanja Grada Niša.
Svečani koncert povodom Dana oslobođenja grada “PRIJATELJI ZAUVEK”

Pod pokroviteljstvom Grada Niša, Niški kulturni centar organizuje koncert povodom 14. oktobra, Dana oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu.
Koncert će biti upriličen u Velikoj sali Kluba Vojske Srbije u Nišu, u ponedeljak 14. oktobra 2019. godine, u 20 sati.
Na koncertu će nastupiti:
Jadranka Jovanović
Dušan Svilar
Jelena Milošević
Revijski orkestar IMPRESIJA
Dirigent- Vojkan Borisavljević
Ulaz na koncert je besplatan, ali sugrađani u ponedeljak, na dan koncerta, treba da dođu na biletarnicu Kluba Vojske, u periodu od 16 do 20 sati, gde će moći da preuzmu svoje besplatne karte. Ulaz bez karata neće biti moguć, a vrata Velike sale Kluba Vojske Srbije će biti zatvorena nakon što budu popunjena mesta za sedenje.HUMANITARNI TURNIR U MALOM FUDBALU ZA POMOĆ NURDORU

Autor fotografije: Jovan Dončić

Na terenima Osnovne škole Duško Radović,  završen je prvi humanitarni turnir u malom fudbalu za pomoć NURDOR-u koji su organizovao Učenički parlament Pravno poslovne škole iz Niša. Prikupljeno je, prema rečima organizatora, oko 150 000 dinara koji će biti uplaćeni Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka za izgradnju Roditeljske kuće u Beogradu.

Ideju za pokretanje jedne ovakve  humane akcije inicirali su učenici prvog razreda Pravno-poslovne škole Nikola Živanović i Nemanja Vulić koji su uspeli da animiraju ne samo svoje vršnjake i drugove iz škole, već i skoro stotinu  ekipa iz gotovo svih niških srednjih i osnovnih škola.

Pehare i medalje najboljim ekipama i učesnicima uručio je Gradonačelnik Niša Darko Bulatović koji je poručio da je ovo izvanredna ideja i izvanredna akcija i da će Grad uvek  podržati ovakve zamisli, pogotovo kada stižu od  mladih ljudi.

”Hvala Učeničkom parlamentu Pravno poslovne škole, a posebno hvala Nikoli i Nemanji koji su  osmislili i  organizovali jednu ovako veliku akciju prikupljanja pomoći za one kojima je i najpotrebnija”, rekao je Gradonačelnik i zahvalio i svim ekipama koje su se odazvale pozivu i  još jednom dokazale svoju humanost.
GRAD NIŠ OBELEŽAVA EVROPSKU NEDELJU LOKALNE DEMOKRATIJE

 

 

“Evropska nedelja lokalne demokratije” (ENLD) je godišnji evropski događaj u koordinaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja organizuju javne događaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou. Glavna tema ENLD za 2019-2020. godinu je “Lokalna demokratija: izgradnja poverenja, Ko-dizajniranje lokalne demokratije sa građanima, Praktikovanje otvorene uprave”. Gradovi i opštine biće u mogućnosti da organizuju aktivnosti tokom cele godine, sa naglaskom na glavni događaj koji se odvija u periodu od 14. do 20. oktobra 2019. godine.

I Grad Niš ove godine obeležava ENLD aktivnostima uz pomoć kojih će bolje razumeti potrebe građana, naročito mladih, i moći, zajedno sa njima, da razvije preciznije odgovore koji se tiču svih građana, a naročito mlađe generacije, čime će se povećati svest o značaju učešća u demokratskim procesima lokalne zajednice. Sa svešću o ulozi i odgovornosti gradonačelnika i organa Grada, građani će biti u mogućnosti da bolje razumeju rad organa lokalne samouprave i uzmu učešće.

Prva aktivnost koja će biti realizovana u okviru ENLD je prezentacija rada Saveta za mlade Skupštine Grada Niša i tribina na temu kako mladi mogu da učestvuju u radu lokalne samouprave. Ova prezentacija usmerena je na predstavljanje načina na koji mladi mogu da pristupe Savetu za mlade i uključe se u rešavanje pitanja mladih. Savet za mlade je mehanizam koji omogućava mladim ljudima da preuzmu aktivnu ulogu u donošenju odluka, kao i umrežavanje i međusektorsku saradnju institucija koje se bave mladima. Nakon prezentacije biće održana rasprava u kojoj će članovi Saveta za mlade pokušati da pruže informacije i odgovore na pitanja prisutnih.

Služba za poslove gradonačelnika organizuje posetu Učeničkog parlamenta i učenika starijih razreda Osnovne škole “Njegoš” Gradskoj kući i razgovor sa gradonačelnikom. Učenici ove škole imaće priliku da se upoznaju sa radom izvršne vlasti Grada Niša, da vide koje poslove gradonačelnik obavlja, na koji način donosi odluke, ali i da mu postave konkretna pitanja. Gradonačelnik će đacima pružiti  informacije šta lokalna uprava radi za decu, kako se rešavaju problemi dece i mladih i kako se sprovode nove aktivnosti.

Nakon toga organizuje se Sajam organizacija civilnog društva koje se bave omladinskom politikom i prezentaciju omladinskih projekata. Na ovom Sajmu omadinske organizacije moći će da predstave svoje aktivnosti mladima i načine saradnje sa lokalnim vlastima, kao i da privuku mlade da učestvuju u njihovim projektima. Lokalna samouprava podržava mlade podržavajući rad omladinskih udruženja.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte (KLERP) u okviru ENLD organizuje  prezentaciju projekta „Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti“ i interaktivnu radionicu. KLERP će predstaviti koncept Otvorenih podataka, primere dobre prakse u Srbiji i širom sveta, kao i primere ponovne upotrebe tih skupova podataka u cilju stvaranja dodate vrednosti i boljih i transparentnijih usluga koje se pružaju građanima. Šira javnost će takođe imati priliku da ima uvid u otvorene podatke Grada Niša, kao rezultat projekta „Podatke otvori, na mapi se stvori“ u sklopu nacionalnog projekta u organizaciji UNDP „Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti“. Na kraju, kroz interaktivnu radionicu će biti sagledana moguća upotreba otvorenih podataka, uz učešće lokalnih kompanija, startapova i studenata, sa kojima bi se došlo do brzih i konkretnih predloga za rešavanje problema na teritoriji Grada Niša.

 
GRADONAČELNIK RAZGOVARAO SA AKTIVISTIMA NKD

 

Gradonačelnik Darko Bulatović razgovarao je večeras sa aktivistima NKD koji su danas obišli sedam moravskih sela i izneli probleme sa kojima su ih meštani upoznali tokom obilaska, a vezani su za komunalnu infrastrukturu, prevoz i uslove života u tim selima.
“Kao što činim i svakoga dana, i večeras sam razgovarao sa građanima. Obavestio sam ih da smo upoznati sa većinom tih problema i da je postupak rešavanja u toku.
Podsetio sam na velika ulaganja Grada upravo na seoskom području i na obimne planove za stvaranje boljih uslova za život naših sugrađana na tom području. Naglasio sam da trenutno rekonstruišemo čak 16 km puteva kroz sela u opštini Palilula i da takav plan imamo za narednu godinu i za moravska sela u opštini C. Krst.
Probleme u javnom prevozu rešiće novi tender koje uvažio opštepoznate primedbe građana i koji će februara stupiti na snagu, a zajedno sa Državom u narednih pet godina neće biti sela bez vodovoda i kanalizacije. Razgovaraćemo i ubuduće i truditi se da život u niškim selima učinimo boljim”, rekao je Gradonačelnik Bulatović nakon susreta sa aktivistima NKD i grupe Kobra.
Uručena književna nagrada”Ramonda serbika”

 

Na svečanosti u Gradskoj kući u Nišu gradska većnica Jelena Mitrovski uručila je Vladanu Matijeviću piscu iz Čačka književnu nagradu „Ramonda serbika“.

Odluku da se ova prestižna nagrada dodeli Vladanu Matijeviću jednoglasno je doneo žiri u sastavu: Zvonko Karanović, predsednik (laureat za 2018. godinu), Radosav Stojanović, član i Velibor Petković, član.

U obrazloženju žirija se između ostalog kaže da imajući u vidu značaj nagrade „Ramonda serbika“ koju Književna kolonija Sićevo dodeljuje od 1995. godine (prva Kolonija održana je 1991), žiri je razmotrio sve autore koji svojim opusom zavređuju da se nađu u krugu kandidata za ovo visoko priznanje. Polifonijski dijalog o dosadašnjim laureatima i piscima čije celokupno delo predstavlja izuzetan doprinos srpskoj književnosti, a još nisu ovenčani „Ramondom Serbikom“, doveo je do imena pisca čije je delo neosporno veliko – Vladana Matijevića.

Nagrada „Ramonda serbika“ samo je „besmrtni cvet u kruni“ priznanja za književno delo neprolazne vrednosti, a o ličnosti i stvaralačkom „vjeruju“ Vladana Matijevića najbolje svedoči njegova autorefleksija: „Umetničko stvaranje, pisanje posebno, nije sportsko takmičenje koje čoveka obavezuje na sve bolje rezultate. Da bi se od njega živelo mora se misliti na tiraže i objavljivati bar jednom godišnje. Ja to ne mogu. Živeo sam za pisanje, ali ne i od njega, i ne vidim kako bi se to moglo promeniti?! To je moja sudbina.“
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Planiranje i izgradnja, uređenje i održavanje putne i komunalne infrastrukture na svojoj teritoriji spada u primarne nadležnosti i zadatke svih lokalnih samouprava u Srbiji, pa samim tim i Grada Niša.

Povodom sve brojnijih novinarskih pitanja koja stižu iz pojedinih medija i insinuacija i zluradih komenatara u delu javnosti izazvanih obimom i dinamikom infrastrukturnih radova u Nišu, podsećamo javnost i građane Grada Niša da je Gradonačelnik Niša Darko Bulatović sve ove radove već mnogo puta najavio i bezbroj puta ponovio da je potrebno najpre stabilizovati javne finansije i usvojiti jasna pravila u planiranju i realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture.

Desetine kilometara ulica i puteva koje se grade ili uređuju u Nišu nisu ni na kakav način povezane sa bilo kojim izborima ili političkim kampanjama, već isključivo sa količinom novca u Budžetu Grada i politikom stavljanja tačke na sve loše stvari koje su rađene decenijama do sada.

Podsećamo da je Grad Niš od 2016-te godine vratio više od 3 milijarde dinara nasleđenih dugova i sprečio da se dugovanja dalje uvećavaju. To je bio plan i deo politike izvršavanja svih preuzetih obaveza u zakonski predviđenim rokovima, što, na žalost, nije bila praksa u ranijem periodu.

Naglašavamo, prethodnih godina Grad Niš trošio je samo onoliko koliko je imao, a planovi su pravljeni u skladu sa mogućnostima, ne zadužujući se, pritom, ni za jedan jedini dinar.

Sada su stvoreni uslovi da ima više prihoda iz realnih izvora, i investiramo ih u rešavanje decenijskih problema građana, dinamikom koja je uobičajena svuda u svetu i biće takva, ako ne i obimnija narednih godina.

Dužni smo da istaknemo i veliku pomoć i podršku Vlade i Predsednika Republike Srbije, uz napomenu da Grad u svakom trenutku ima dovoljan broj kvalitetnih projekata koji se mogu kandidovati za dobijanje sredstava iz državnog budžeta, i po tome Niš takođe prednjači.

Pres služba Gradonačelnika Niša
Počela rekonstrukcija Kovanlučke ulice i puta za Donje Vlase

Danas je počela rekonstrukcija Kovanlučke ulice i puta za Donje Vlase u ukupnoj dužini od oko 4 kilometra. U naredna dva do tri meseca, koliko se okvirno procenjuje da će trajati radovi, biće zamenjen kompletan kolovoz u ovoj važnoj i saobraćajem opterećenoj ulici. Ujedno, biće očišćeni, a gde bude potrebno i zamenjeni slivnici i šahte, a uklanja se i rastinje sa obe strane puta. Ono što je najvažnije, i što je i bio glavni zahtev žitelja ove ulice, Kovanlučka će dobiti i trotoare.
”Ušli smo i u možda i najteži i najkomplikovaniji građevinski poduhvat u ovoj godini. Sredićemo kolovoz u Kovanlučkoj i  izgraditi trotoare, i konačno je učiniti bezbednom za kretanje pešaka. Uklonićemo rastinje i nanose sa obe strane puta i, gde god je to moguće, izgraditi stazu za pešake.  Stavićemo i ležeće policajce, pa roditelji više neće morati da brinu za svoju decu kad krenu u školu”, rekao je gradonačelnik Darko Bulatović koji je, sa saradnicima obišao radove.
Pomoćnik gradonačelnika Miloš Milošević apelovao je vozače da budu oprezniji dok traju radovi i da, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce, s obzirom da će na trasi biti mnogo mašina i radnika.
”Apelujem i na vozače ali i žitelje Kovanlučke da ne parkiraju na kolovozu i trotoarima, kako ne bi ometali radove, i kako bi posao okončali što pre”, rekao je Milošević.
Radove izvodi PZP Trejs, a finansirani su sredstima iz republičkog Budžeta preko JP Putevi Srbije, zajedno sa rekonstrukcijom puteva u Međurovu, Čokotu, Novom selu i Lalincu, koji takođe počinju ovih dana. Dodatne poslove, poput proširenja trotoara, uklanjanja nanosa i rastinja, zamene ivičnjaka i izgradnju trotoara finansiraće Grad i svog Budžeta.POTPREDSEDNIK STEFANOVIĆ U NIŠU

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar policije Nebojša Stefanović posetio je danas Niš i pored susreta sa osnovcima u školi Duško Radović i obilaska Policijske uprave, razgovarao i sa Gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem u Gradskoj kući. Sastanku su, pored Vicepremijera i Gradonačelnika i njihovih najbližih saradnika, prisustvovali i direktori EPS i Puteva Srbije Milorad Grčić i Zoran Drobnjak i načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski.

U razgovoru je posebno istaknuta odlična dosadašnja saradnja Grada i Države i naglašena potreba za njeno dalje  intenziviranje i unapređenje, kroz, kako je rekao ministar Stefanović, privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih, izgradnju novih puteva, novih vodovoda, kanalizacionih sistema i sve ono što je ljudima u ovom delu zemlje potrebno.

”Niš je izuzetno važan za Vladu Srbije, i ne samo grad, već čitav region, i Država će i ubuduće ulagati značajna sredstva u ovaj deo zemlje i podržavati sve velike projekte značajne za građane”, rekao je Stefanović.

Gradonačelnik Bulatović je istakao da je potpredsedniku Vlade podneo izveštaj o svemu što gradi i planira u Nišu, a posebno o velikim, državnim projektima u kojima se najbolje i vidi dobra saradnja Grada i Države.

”Veliko hvala još jednom Vladi i Predsedniku što pomažu da Niš ponovo postane veliko gradilište, sa preko 20 kranova širom grada i brojnim infrastrukturnim i kapitalnim projektima koje zajednički realizujemo. Sarađivaćemo i dalje jer Niš i Nišlije moraju biti motor razvoja čitavog regiona i Juga Srbije”, poručio je Gradonačelnik Niša.

Zajedno sa ministrom i čelnim ljudima EPS-a i Puteva Srbije, Gradonačelnik je, u Oficirskom domu, prisustvovao i razgovoru sa građanima, koji su od potpredsednika Vlade i direktora velikih državnih sistema tražili pomoć u prevazilaženju realnih, svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju. Ministar Stefanović je poručio da se pitanje nadležnosti u ovakvim razgovorima ne sme navoditi kao odgovor.

”Sva pitanja su saslušana i zapisana, i naš posao je da na njih nađemo odgovor, a nadam se, i rešenje, i da vas o tome direktno obavestimo u najkraćem roku”, rekao je Nebojša Stevanović.