Obaveštenje da će se od 11.09. do 12.09.2020. god. obaviti VII tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 11.09. do 12.09.2020. god. obaviti VII tretman suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša
3. sednica GV – 7.9.2020.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2019. godinu
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu2. sednica GV – 03.09.2020.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju Glavnog urbaniste Grada Niša
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o razrešenju Komisije za planove Grada Niša
  3. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privredno-ekonomskog saveta1. sednica GV – 28.8.2020.

  1. Rešenje o zaduženjima Zamenice gradonačelnice i članova Gradskog veća Grada Niša za određena područja iz nadležnosti Grada261. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA 06.07.2020. godine

  1. Rešenje o prihvatanju učešća u pripremnim aktivnostima za realizaciju Projekta „Unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada u Nišu“Obaveštenje da će se od 06.05. do 07.05.2020. god. obaviti I tretman dezinsekcije u objektima i dezinsekcija krpelja u dvorištima PU Pčelica

Obaveštenje  da će se  od 06.05. do 07.05.2020. god. obaviti I  tretman dezinsekcije u objektima i dezinsekcija krpelja u dvorištima PU Pčelica
Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2020. godini

 

Informacija

 

Predlog Komisije

 O B A V E Š T E NJ E: Elektronsko prijavljivanje za izdavanje dozvole za kretanje građana u vreme zabrane kretanja

U cilju omogućavanja građanima  da se elektronskim putem prijave za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja, po preporuci koje je izdalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dajemo sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Elektronsko prijavljivanje za izdavanje dozvole za kretanje građana u vreme zabrane kretanja, a u skladu sa propisanom procedurom, na teritoriji Grada Niša, vrši se u  Gradskim opštinama.

 

KONTAKTI

 

GO Niška banja

Marina Jović            062 8014286

GO Crveni krst

Saša Stamenković   063 1063310

GO Pantelej

Dragana Igić              064 261 4466

GO Medijana

Darko Mihajlović              063 106 3408

GO Palilula

Broj telefona za informacije građanima u vezi sa podnošenjem zahteve za dobijanje potvrde za kretanje u vreme zabrane kretanja a koji su sa teritorije GO Palilula je 018-290-600 od 08:00-14:00  radnim danima.

Elektronska pošta za podnošenje zahteva tj dostavu podataka za stanovnike koji imaju prebivalište na teritoriji GO Palilula je  palilulacrp@gmail.com

Gradska opština Palilula-Niš obrađuje predmete za  podnosioce zahteva za dobijanje potvrde za kretanje u vreme zabrane kretanja samo za podnosioce koji imaju prebivalište na teritoriji Gradske opštine Palilula-Niš a koji se tiču :

  1. pomoć u kući – usluga socijalne zaštite,
  2. usluga socijalne zaštite personalni asistent,
  3. sudske odluke kojim je uređeno viđenje deteta i roditelja, mesec, dan, čas i relaciju kretanja)OBAVEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE! Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

„U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00-05:00 časova, odnosno vikendom od petka u 17:00 do ponedeljka u 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za traženi period. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku). Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima ličnu kartu kao i potvrdu, čiji obrazac se može preuzeti sa sajta resornog Ministarstva. Osobe preko 70 godina kao najugroženija kategorija, NEMAJU prava na dozvolu za obavljanje radova.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 064/81-88-795, 064/82-35-675, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/80-55-782 i 064/81-88-767.“

Takođe, neophodno je pratiti putem medija sva saopštenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, u vezi drugih mogućnosti o načinu kretanja i vremenskom ograničenju, prilikom obavljanja poljoprivrednih sezonskih i drugih poljoprivrednih radova, tokom trajanja vanrednog stanja.

NAPOMENA: Grad Niš nije ovlašćen za izdavanje dozvola za kretanje poljoprivrednih proizvođača a stručnu pomoć za popunjavanje upitnika možete ostvariti u poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Niš koja pokriva Nišavski okrug u ime ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kontakt telefon: 018/265732 

Prilog: Originalni tekst dokumenta
OBAVEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE! Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za proizvođače voća i povrća

„U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (17:00-05:00 časova radnim danima, odnosno vikendom od petka u 17:00 do ponedeljka u 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova radnim danima, odnosno od 17:00 petkom do 05:00 časova u ponedeljak, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za traženi period. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova. Osobe preko 70 godina kao najugroženija kategorija, NEMAJU prava na dozvolu za obavljanje radova. Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima ličnu kartu kao i potvrdu čiji obrazac možete preuzeti sa sajta resornog Ministarstva.

Telefon na koji se možete dodatno informisati je 064/88-18-486 i važi za sledeće okruge: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski.

Ostali telefoni na koje se možete obratiti: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/86-80-951, 064/88-18-413, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506 i 064/88-18-418.“

Takođe, neophodno je pratiti putem medija sva saopštenja Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, u vezi drugih mogućnosti o načinu kretanja i vremenskom ograničenju, prilikom obavljanja poljoprivrednih sezonskih i drugih poljoprivrednih radova, tokom trajanja vanrednog stanja.

NAPOMENA: Grad Niš nije ovlašćen za izdavanje dozvola za kretanje poljoprivrednih proizvođača a stručnu pomoć za popunjavanje upitnika možete ostvariti u poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Niš koja pokriva Nišavski okrug u ime ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kontakt telefon: 018/265-732

Prilog: Originalni tekst dokumenta