261. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 06.07.2020. године

  1. Решење o прихватању учешћа у припремним активностима за реализацију Пројекта „Унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда у Нишу“Oбавештење да ће се од 06.05. до 07.05.2020. год. обавити I третман дезинсекције у објектима и дезинсекција крпеља у двориштима ПУ Пчелица

Oбавештење  да ће се  од 06.05. до 07.05.2020. год. обавити I  третман дезинсекције у објектима и дезинсекција крпеља у двориштима ПУ Пчелица
Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години

Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години

 

Информација

 

Предлог Комисије

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е: Електронско пријављивање за издавање дозволе за кретање грађана у време забране кретања

У циљу омогућавања грађанима  да се електронским путем пријаве за издавање дозволе за кретање у време забране кретања, по препоруци које је издало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дајемо следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Електронско пријављивање за издавање дозволе за кретање грађана у време забране кретања, а у складу са прописаном процедуром, на територији Града Ниша, врши се у  Градским општинама.

 

КОНТАКТИ

 

ГО Нишка бања

Марина Јовић            062 8014286

ГО Црвени крст

Саша Стаменковић   063 1063310

ГО Пантелеј

Драгана Игић              064 261 4466

ГО Медијана

Дарко Михајловић              063 106 3408

ГО Палилула

Број телефона за информације грађанима у вези са подношењем захтеве за добијање потврде за кретање у време забране кретања а који су са територије ГО Палилула је 018-290-600 од 08:00-14:00  радним данима.

Електронска пошта за подношење захтева тј доставу података за становнике који имају пребивалиште на територији ГО Палилула је  palilulacrp@gmail.com

Градска општина Палилула-Ниш обрађује предмете за  подносиоце захтева за добијање потврде за кретање у време забране кретања само за подносиоце који имају пребивалиште на територији Градске општине Палилула-Ниш а који се тичу :

  1. помоћ у кући – услуга социјалне заштите,
  2. услуга социјалне заштите персонални асистент,
  3. судске одлуке којим је уређено виђење детета и родитеља, месец, дан, час и релацију кретања)ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ! Како до дозволе за кретање: Упутство за власнике стоке и пчеларе

„У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране кретањa (радним данима од 17:00-05:00 часова, односно викендом од петка у 17:00 до понедељка у 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију.

Интернет адреса за подношење електронског захтева за одобрење кретања за пољопривредне произвођаче из области сточарства је: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за тражени период. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке.

У наведеној електронској пријави, неопходно је попунити сва обавезна поља у циљу добијања дозволе за кретање са циљем спровођења послова у сточарству (мужа домаћих животиња и радови на пчелињаку). Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретањa биће обавезно да током кретања са собом има личну карту као и потврду, чији образац се може преузети са сајта ресорног Министарства. Особе преко 70 година као најугроженија категорија, НЕМАЈУ права на дозволу за обављање радова.

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 064/81-88-795, 064/82-35-675, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/80-55-782 и 064/81-88-767.“

Такође, неопходно је пратити путем медија сва саопштења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства РС, у вези других могућности о начину кретања и временском ограничењу, приликом обављања пољопривредних сезонских и других пољопривредних радова, током трајања ванредног стања.

НАПОМЕНА: Град Ниш није овлашћен за издавање дозвола за кретање пољопривредних произвођача а стручну помоћ за попуњавање упитника можете остварити у пољопривредној саветодавној и стручној служби Ниш која покрива Нишавски округ у име министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Контакт телефон: 018/265732 

Прилог: Оригинални текст документа
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ! Како до дозволе за кретање: Упутство за произвођаче воћа и поврћа

„У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретање (17:00-05:00 часова радним данима, односно викендом од петка у 17:00 до понедељка у 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/.

У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу са које ће се кретати у периоду од 17:00 до 05:00 часова радним данима, односно од 17:00 петком до 05:00 часова у понедељак, број пољопривредног газдинства (БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за тражени период. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова. Особе преко 70 година као најугроженија категорија, НЕМАЈУ права на дозволу за обављање радова. Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретања биће обaвезно да током кретања са собом има личну карту као и потврду чији образац можете преузети са сајта ресорног Министарства.

Телефон на који се можете додатно информисати је 064/88-18-486 и важи за следеће округе: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски.

Остали телефони на које се можете обратити: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/86-80-951, 064/88-18-413, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506 и 064/88-18-418.“

Такође, неопходно је пратити путем медија сва саопштења Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства РС, у вези других могућности о начину кретања и временском ограничењу, приликом обављања пољопривредних сезонских и других пољопривредних радова, током трајања ванредног стања.

НАПОМЕНА: Град Ниш није овлашћен за издавање дозвола за кретање пољопривредних произвођача а стручну помоћ за попуњавање упитника можете остварити у пољопривредној саветодавној и стручној служби Ниш која покрива Нишавски округ у име министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Контакт телефон: 018/265-732

Прилог: Оригинални текст документа
Обавештење о продужењу рока за подношење Кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор пројеката у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”

Обавештење о продужењу рока за подношење Кандидатуре за чланство у посебној комисији за избор пројеката у оквиру пројекта “Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”, од дана, 06.04.2020. године
238. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 01.04.2020.

1.    Закључак којим се налаже Установи СЦ „Чаир“ да због проглашења ванредног стања на целој територији Републике Србије и потешкоћа у пословању установе, односно немогућности остварења сопствених приходасве сопствене приходе уплаћује у буџет Града Ниша, а да се сви расходи и издаци ове установе финансирају из буџета Града
 236. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 25.03.2020.

1.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дугорочног-инвестиционог кредита у износу од 85.000 еур-а, са роком отплате од 36 месеци од дана закључења уговора
2.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш одобри кредитно задужење по основу дозвољеног прекорачења, са  максималним  износом дозвољеног минуса по текућем рачуну од 50.000.000,00 динара, на период од годину дана
3.    Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динараПродужетак рока конкурса за позив за чланство у Комисији за избор пројеката ОЦД

ГРАД НИШ, У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ, У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА РАСПИСAO JE 13.03. 2020. ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У ПОСЕБНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА.
ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА ЈЕ РОК ЗА ПРЕДАЈУ КАНДИДАТУРА ПРОДУЖЕН ДО 06.04.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ: projects@gu.ni.rs
Прилог