3.4 Zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom