1

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОРЕЗОМ НА ИМОВИНУ ЗА 2022 год.

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОРЕЗОМ НА ИМОВИНУ ЗА 2022 год.(.pdf)
Јавна расправа о нацрту ПЛЕР-а за 2022. годину

Одлуком Градског већа Програм локалног економског развоја за 2022.годину у периоду од 22.02. до 01.03. текуће године ставља се на јавни увид/расправу. Сви заинтересовани привредни субјекти своје примедбе и сугестије на нацрт документа могу послати на маил kler@gu.ni.rs . Након истека рока предвиђеног за јавни увид/расправу, Канцеларија за локални економски развој разматраће предлоге и сугестије и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Нацрт ПЛЕР-а за 2022. годину