Обавештење о избору по јавном позиву

Обавештење о избору по јавном позиву за избор кандидата за закључење уговора о стручном оспособљавању за обављање послова комуналног милиционара(.docx)