Aкт Градске управе за органе града и грађанска стања којим се излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје града Ниша за гласање на републичком референдуму

 Aкт Градске управе за органе града и грађанска стања којим се излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје града Ниша за гласање на републичком референдуму
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

Обавештавамо вас да је материјал изложен на рани јавни увид и то за плански документ под следећим називом:
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
доступан за преузимање на следећем линку
Током трајања раног јавног увида, а закључно са 17.12.2021.године, сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, Улица генерала Транијеа број 10, као и путем линка http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx. Примедбе и сугестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана, могу утицати на планско решење.
Предлог ранг листе за закуп стана

1.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ЈЕДНОСОБАН
1.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ЈЕДНОСОБАН
2.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
2.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
3.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
3.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОСОБАН
4.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОИПОСОБАН
4.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ДВОИПОСОБАН
5.НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАКУП СТАНА – ТРОСОБАН
5.ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ЗАКУП СТАНА – ТРОСОБАН