Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Republike Srbije