Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 19.11.2021.god do 03.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

Obaveštavamo vas da je materijal za oglašavanje na ponovljeni javni uvid u Nacrt, u digitalnom obliku dostupan na linku.

 
Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

 

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 26.11.2021.god do 10.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.
Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine i Prilog.

 

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem

Prilog

Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine

 
Rešenje o imenovanju vd direktora JP Zavod za urbanizam Niš

Rešenje o imenovanju vd direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Rešenje o prestanku funkcije vd direktora JP Zavod za urbanizam Niš

Rešenje o prestanku funkcije vd direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Obaveštenje o javnoj raspravi u vezi Nacrta odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu

OBAVEŠTENJE

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Obaveštavamo vas da u periodu od 09.11.2021. od 17:30 časova do 10.11.2021. godine do 17:30 časa kroz uključivanje svih zainteresovanih građana, organizacija civilnog društva, medija i drugih subjekata radi sagledavanja njihovih potreba, kao i potreba organa Grada Niša učestvujete u davanju predloga, primedbi i sugestija u vezi Nacrta odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu na osnovu Zakljuka o utvrđivanju načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Niša za 2021. godinu broj: 05-1 na adresu UF.Info@gu.ni.rs.

 

 
PLANA DETALJNE REGULACIJE VIKEND ZONE „OŠTRA ČUKA“ NA PUTU GABROVAC-VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

PLANA DETALJNE REGULACIJE VIKEND ZONE „OŠTRA ČUKA“ NA PUTU GABROVAC-VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx
PLAN DETALJNE REGULACIJE REZERVOARA IV VISINSKE ZONE U HUMU

Plan detaljne regulacije REZERVOARA IV VISINSKE ZONE U HUMU

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.  Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica, koje evidentira nosilac izrade Plana, mogu uticati na plansko rešenje.

 
ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA – PRVA FAZA

ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA – PRVA FAZA

Tokom trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 19.11.2021.godine, sva pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, Ulica generala Tranijea broj 10, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx
Javni uvid u NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Javni uvid u  nacrt PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

  • svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 04.11.2021.god do 03.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.