Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025 svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 19.11.2021.god...