Ponovljeni javni uvid u nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

Ponovljeni javni uvid u  nacrt TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

 

svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 26.11.2021.god do 10.12.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.
Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine i Prilog.

 

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 03-5293/3 od 18.11.2021. god. sa obrazloženjem

Prilog

Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-5313/1 od 16.11.2021. godine