Javni uvid u NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Javni uvid u  nacrt PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MRAMORSKI POTOK, NA  PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od...