Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta  „Operativni poslovi u vezi sa realizacijom ulaganja“, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša