Rešenja o prestanku funkcije direktora i imenovanju VD direktora

Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Gradska toplana Niš Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Objedinjena naplata Niš Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Parking-servis Niš Rešenje o imenovanju VD...