Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2022. godinu

Obrazac 1- za domaća takmičenja;

Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

Obrazac 4- za gradske manifestacije;

Izjava o dostavljenoj dokumentaciji;

Izjava o partnerstvu;

Potvrda granskog saveza.