Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2022. godinu

– Obrazac 1- za domaća takmičenja; – Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja; – Obrazac 4- za gradske manifestacije; – Izjava o dostavljenoj dokumentaciji; – Izjava o partnerstvu; – Potvrda...