Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god.

Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-4425/3 od 30.09.2021. god. sa obrazloženjem, Mišljenje Savetodavnog tela broj 03-4420/1 od 29.09.2021. godine  Prilog