NACRT PRVIH IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA NIŠA 2021 – PARCIJALNE IZMENE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PRVIH IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA NIŠA 2021 – PARCIJALNE IZMENE – NA ŽIVOTNU SREDINU

NACRT PRVIH IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA NIŠA 2021 – PARCIJALNE IZMENE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PRVIH IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA GRADA NIŠA 2021 – PARCIJALNE IZMENE – NA ŽIVOTNU SREDINU

Svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 29.09.2021.god do 13.10.2021.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš – Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.