1

НАЦРТ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША 2021 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША 2021 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ – НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША 2021 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША 2021 – ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ – НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Свако правно и физичко лице има право да достави примедбу на Нацрт, у периоду од 29.09.2021.год до 13.10.2021.год, у писаном облику, на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, улица Генерала Транијеа бр.10 Ниш, као и путем линка http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.
Коначне ранг листе за конкурс за продају станова

1. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЈЕДНОСОБАН

1. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ЈЕДНОСОБАН

2. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОСОБАН

2. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН

3. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОСОБАН

3. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОСОБАН

4. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДВОИПОСОБАН

4. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ДВОИПОСОБАН

5. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ТРОСОБАН

5. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН

6. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ТРОСОБАН

6. НЕРАНГИРАНИ КАНДИДАТИ ТРОСОБАН