Ispravka oglasa o izlaganju na javni uvid NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA JASENOVIK NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

Ispravka oglasa o izlaganju na javni uvid NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA JASENOVIK NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ