Obaveštenje da će se 23.08. i 24.08.2021. god. obaviti prva akcija tretiranja adultivnih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji loklane samouprave grada Niša

Obaveštenje da će se  23.08. i 24.08.2021. god. obaviti prva akcija tretiranja adultivnih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji loklane samouprave grada Niša Prilog