94. sednica Gradskog veća 2.8.2021

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst – treća faza – zona ulica Sarajevske i Ložioničke
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Niška Banja – prva faza
 3. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-jun 2021. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Strategije upravljanja rizicima Grada Niša za period 2021. – 2022. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP “Tržnica“ Niš za 2021. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2021. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Pozorišta lutaka Niš za 2021. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju za 2020. godinu
 10. Izveštaj o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JP Zavod za urbanizam Niš za 2020. godine
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Radoje Domanović“ Niš, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Branko Miljković“ Niš, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju na korišćenje JKP „Parking servis“ Niš, na neodređeno vreme i bez naknade sledeće nepokretnosti: zgrada javne garaže u ul. Sinđelićev trg u Nišu, i zgrada javne garaže u ul. Vojvode Tankosića u Nišu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 16. Program monitoringa zemljišta na nivou lokalne mreže grada Niša u 2021. godini
 17. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa monitoringa zemljišta na nivou lokalne mreže grada Niša u 2021. godini
 18. Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Predsednika i članova privredno-ekonomskog saveta

Možda Vas zanima i sledeće...