93. sednica Gradskog veća 30.07.2021

  1. Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o određivanju varijabilnog dela cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
  2. Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju pijačne naknade na pijacama na teritoriji Grada Niša
  3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke i postupka nabavke direktnih korisnika budžeta Grada Niša