1

89. седница Градског већа 12.07.2021

 1. Закључак о давању сагласности да ЈП ”Нишстан” Ниш спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП ”Нишстан” Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана
 2. Закључак којим се предлаже Градоначелници одобравање финансирања Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021.годину88. седница Градског већа 08 07 2021

 1. Решење о реализацији и суфинансирању Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова
 2. Решење о усвајању Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

 
87. седница Градског већа 07 07 2021

 1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 2. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за финансије
 3. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за грађевинарство
 4. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 5. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности
 6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
 8. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за финансије
 9. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 10. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 11. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
 12. Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 13. Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 14. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 15. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 16. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 17. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
 18. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
 19. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
 20. Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину