89. sednica Gradskog veća 12.07.2021

 1. Zaključak o davanju saglasnosti da JP ”Nišstan” Niš sprovede postupak javne nabavke za finansijsku uslugu tri (3) kredita – dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu JP ”Nišstan” Niš u iznosu od po 5.000.000,00 dinara sa periodom otplate od godinu dana
 2. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici odobravanje finansiranja Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2021.godinu88. sednica Gradskog veća 08 07 2021

 1. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 2. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

 
87. sednica Gradskog veća 07 07 2021

 1. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 2. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za finansije
 3. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 6. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 8. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za finansije
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 10. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 11. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 12. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 13. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 14. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 15. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 16. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 17. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 18. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 19. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 20. Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2021. godinu