1

89. седница Градског већа 12.07.2021

  1. Закључак о давању сагласности да ЈП ”Нишстан” Ниш спроведе поступак јавне набавке за финансијску услугу три (3) кредита – дозвољено прекорачење по текућем рачуну ЈП ”Нишстан” Ниш у износу од по 5.000.000,00 динара са периодом отплате од годину дана
  2. Закључак којим се предлаже Градоначелници одобравање финансирања Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021.годину