1

86. седница Градског већа 01 07 2021

 1. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Ниша за период од 2021. до 2024. године
 2. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално-стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа
 3. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину
 4. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма обављања делатности зоохигијене за 2021. годину
 5. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2021. годину
 6.  Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за органе Града и грађанска стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градској управи за друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији за локални економски развој, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
 7. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по инвестицоном кредиту за набавку опреме за обављање делатности предузећа85. седница Градског већа – 30 06 2021

 1.  Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања, Градске управе за грађевинарство, Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за имовину и одрживи развој
 2. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе за финансије
 3. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-332/2020-09 од 10.12.2020. године, којим се привредном субјекту A&J PREVOZ DOO TRUPALE-NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Honda Civic“ са евиденционим бројем 1239
 4. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-226/2016-09 од 18.05.2016. године, којим се привредном субјекту IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star“ са евиденционим бројем 730
 5. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-241/2018-09 од 05.11.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo Green Cab Doo Niš одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Audi A4 Avant“ са евиденционим бројем 602
 6. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-42/2019-09 од 21.05.2019. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mercedes-Benz 210E 200CDI“ са евиденционим бројем 1052
 7. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-317/2016-09 од 09.09.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A5 Ambiente“ са евиденционим бројем 403
 8. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша-Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-156/2017-09 од 03.08.2017. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C5 1.8“ са евиденционим бројем 866
 9. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-407/2016-09 од 21.12.2016. године, којим се привредном субјекту IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Octavia A6 Ambiente“ са евиденционим бројем 798