86. sednica Gradskog veća 01 07 2021

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Niša za period od 2021. do 2024. godine
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate za komunalno-stambene usluge, koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa uređenja i održavanja javnih zelenih površina za 2021. godinu
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa obavljanja delatnosti zoohigijene za 2021. godinu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa održavanja javne higijene na teritoriji grada Niša za 2021. godinu
 6.  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za organe Grada i građanska stanja, Gradskoj upravi za finansije, Gradskoj upravi za građevinarstvo, Gradskoj upravi za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Gradskoj upravi za imovinu i održivi razvoj, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 7. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po investiconom kreditu za nabavku opreme za obavljanje delatnosti preduzeća85. sednica Gradskog veća – 30 06 2021

 1.  Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja, Gradske uprave za građevinarstvo, Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, Gradske uprave za društvene delatnosti i Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj
 2. Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave za finansije
 3. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-332/2020-09 od 10.12.2020. godine, kojim se privrednom subjektu A&J PREVOZ DOO TRUPALE-NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Honda Civic“ sa evidencionim brojem 1239
 4. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-226/2016-09 od 18.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN ŽIVIĆ PR, RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mitsubishi Space Star“ sa evidencionim brojem 730
 5. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-241/2018-09 od 05.11.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Privredno društvo Green Cab Doo Niš odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Audi A4 Avant“ sa evidencionim brojem 602
 6. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-42/2019-09 od 21.05.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mercedes-Benz 210E 200CDI“ sa evidencionim brojem 1052
 7. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-317/2016-09 od 09.09.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Octavia A5 Ambiente“ sa evidencionim brojem 403
 8. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-156/2017-09 od 03.08.2017. godine, kojim se privrednom subjektu IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen C5 1.8“ sa evidencionim brojem 866
 9. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-407/2016-09 od 21.12.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IN PRODUCTE DOO NIŠ-MEDIJANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Octavia A6 Ambiente“ sa evidencionim brojem 798