Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2021.godini

“Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2021.godini“