83. sednica Gradskog veća – 15.06.2021.

1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša

2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša

3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Festival glumačkih ostvarenja igranog filma ”Filmski susreti Niš”

4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Međunarodni festival horske duhovne muzike „Muzički edikt“

5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Evergrin festival

6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Likovna kolonija “Sićevo”

7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Niške internacionalne muzičke svečanosti – “NIMUS”

8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije Internacionalni Nišville džez festival

9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja obrazovanju Saveta manifestacije ”Nisomnia” – muzički festival
VAŽNO OBAVEŠTENJE

 

Obaveštavamo sve zainteresovane građane za prijave za Javni konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini  da je Prijavni obrazac izmenjen i usaglašen sa tekstom Javnog konkursa i sa Pravilnikom o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu (broj 622-10/2021-03 od 31.05.2021. godine). Prijavni obrazac možete preuzeti na sledećem linku: link.

Sve prijave građana pristigle u roku na starom prijavnom obrascu smatraće se validnim. U skladu sa Članom 12. Stav 3. Komisija će za ove slučajeve izvršiti proveru postojećeg načina grejanja i pripremiti Zapisnik.
82. sednica Gradskog veća – 12.06.2021.

1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Apotekarske ustanove Niš po završnom računu za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2020. godinu

2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Apotekarske ustanove Niš po završnom računu za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2020. godinu

3. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2021. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš

4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
81. sednica Gradskog veća – 11.06.2021.

  1. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta80. sednica Gradskog veća – 10.06.2021.

  1. Rešenje kojim se određuju sportske organizacije od posebnog značaja za unapređivanje i razvoj sporta na teritoriji Grada NišaIZMENE I DOPUNE PLANA LOKACIJA ZA KIOSKE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

IZMENE I DOPUNE PLANA LOKACIJA ZA KIOSKE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

 
Najčešća pitanja građana i odgovori u vezi Javnog konursa za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu

Najčešća pitanja građana  i odgovori u vezi Javnog konursa za sufinansiranje sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu
Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Javni poziv za izbor kandidata za zaključenje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 

Prilog:

Izjava učesnika javnog poziva  ( word )
Obaveštenje o nevršenju izbora po javnom pozivu

Obaveštenje o nevršenju izbora po javnom pozivu
REŠENJE GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA O PRIHVATANJU REALIZACIJE I FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA NA OSNOVU SPROVEDENOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRASNJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2021.GODINI

REŠENJE GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA O PRIHVATANJU REALIZACIJE I FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA NA OSNOVU SPROVEDENOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRASNJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2021.GODINI