Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST

Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Naissus

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Naissus
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Naissus

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Naissus
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Mediana

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Mediana
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Mediana

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Mediana
OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
Odluke o stipendiranju kandidata koji su podneli prijave po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2021. godini

ODOBRAVA SE

NE ODOBRAVA SE

ODBACUJE SE

 
KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA  POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

 1. ZAHTEV ZA REGRES ZA VO 2021
 2. ZAHTEV ZA KREDITNU PODRŠKU 2021
 3. ZAHTEV ZA PODSTICAJE  U FIZIČKU IMOVINU 2021
 4. ZAHTEV ZA JAČANJE UDRUŽENJA 2021
 5. ZAHTEV ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA – PODSTICAJI ZA OSIGURANJE 2021
 6. ZAHTEV ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 2021
 7. ZAHTEV ZA LSRR 2021
 8. ZAHTEV ZA UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE 2021
 9. ZAHTEV ZA PODRŠKU MLADIMA 2021
 10. ZAHTEV ZA PRERADU I SERTIFIKACIJU 2021
 11. ZAHTEV ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 2021Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2021.godini

“Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2021.godini“
84. sednica Gradskog veća – 16.06.2021.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 3. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 4. Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 5. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 6. Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti