Odluke o stipendiranju kandidata koji su podneli prijave po Javnom pozivu za stipendiranje talentovanih učenika i studenata u 2021. godini

ODOBRAVA SE

NE ODOBRAVA SE

ODBACUJE SE