КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС ЗА ВО 2021
 2. ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ 2021
 3. ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ  У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 2021
 4. ЗАХТЕВ ЗА ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА 2021
 5. ЗАХТЕВ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА – ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ 2021
 6. ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ 2021
 7. ЗАХТЕВ ЗА ЛСРР 2021
 8. ЗАХТЕВ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 2021
 9. ЗАХТЕВ ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА 2021
 10. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕРАДУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ 2021
 11. ЗАХТЕВ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 2021