ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА КИОСКЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША