1

78. седница Градског већа – 31.05.2021.

  1. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш
  2. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочној позајмици по текућем рачуну y износу од 30.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш