78. sednica Gradskog veća – 31.05.2021.

  1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš
  2. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnoj pozajmici po tekućem računu y iznosu od 30.000.000,00 dinara, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš