77. sednica Gradskog veća – 31.05.2021.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o završnom računu budžeta Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o prihvatanju učešća JKP „Gradska toplana“ Niš u Projektu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Apotekarske ustanove Niš po završnom računu za 2020. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2020. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu ustanove Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Niš
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2021. godinu, Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ Niš za 2020. godinu i Finansijski izveštaj o prihodima i rashodima Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ Niš za 2020. godinu
 7. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.godine
  – Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš- Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 8. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.godine
  JKP „Mediana“ Niš;JKP „Naissus“ Niš;JKP „Gorica“ Niš;JKP „Objedinjena naplata“ Niš;JKP „Tržnica“ Niš;JKP „Gradska toplana“ Niš;JKP „Parking servis“ Niš;JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;

  JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.

 9. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.
 10. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godini
 11. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske upave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-240/2019-09 od 25.12.2019. godine, kojim se privrednom subjektu D TIME TAXI DOO NIŠ-PANTELEJ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra G Caravan CNG“ sa evidencionim brojem 1136
 12. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-214/2020-09 od 31.08.2020. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR ĐOKIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 510

Možda Vas zanima i sledeće...