76. седница Градског већа – 27.05.2021.

 1. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш75. седница Градског већа – 27.05.2021.

1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину

2. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину

3. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
74. седница Градског већа – 24.05.2021.

1. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Завршетак или адаптација објеката/трајно збрињавање интерно расељених лица“

2. Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2021. годину

3. Закључак којим се прихвата Иницијатива за учешће у Програму обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања на Западном Балкану „ReDEWeB“, покренута Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш

4.Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
Решење о суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно сручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2021. годину

Решење о суфинансирању пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно сручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 2021. годину
Јавни увид у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-ГРАНИЦА БУГАРСКЕ

Јавни увид у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-ГРАНИЦА БУГАРСКЕ
“Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години“

“Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години“

Прилози:

Образац 7- за стипендије ( doc )

Потврда гранског савеза ( doc )
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ
73. седница Градског већа – 21.05.2021.

 1. Закључак којим се препоручује прихватање понуде банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, бр. Ц270000-2-1937 од 19. маја 2021. године за орочење средстава72. седница Градског већа – 19.05.2021.

 1. Решење о усвајању Правилника о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину71. седница Градског већа – 18.05.2021.

 1. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 3. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину
 4. Закључак о покретању поступка спајања уз припајање Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш Јавном предузећу Градска стамбена агенција Ниш
 5. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 6. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 7. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 8. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 9. Програм праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 10. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 11. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)
 12. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)